Przeskocz do treści

Pettenburgia

GDZIE SIĘ ZNAJDUJE?

Pettenburgia leży w południowej części Księstwa Monderii. Od zachodu sąsiaduje z Demokracją Surmeńską, od południa z Wolnym Państwem Ciprofloksją, od wschodu natomiast z Państwem Kościelnym Rotria i ziemiami niczyimi. Na północy z kolei cała granica biegnie z regionem Worbergia.

JAK JEST UKSZTAŁTOWANA?

Kraj jest wyżynny, wyżynno-górzysty. Tworzą go w zasadzie dwie krainy geograficzne: Góry Gryfie na południu oraz Wyżyna Rosenvolta na północy i w centrum. Przez Pettenburgię przepływa również wiele rzek tworzących liczne doliny i wąwozy. Najdłuższą z nich jest wypływająca z Gór Gryfich rzeka Ars – również najdłuższa rzeka Księstwa Monderii.

GDZIE LEŻY STOLICA?

Stolicą regionu jest miasto Rosseln położone w środkowo-zachodniej części regionu w najwęższym odcinku Pettenburgii między Surmenią a Rotrią.

JAKĄ MA SYMBOLIKĘ?

Pettenburgia posługuje się przywróconymi przez Heroldię Jego Książęcej Wysokości symbolami z czasów Królestwa Monderii. Opracował je Jego Świątobliwość Cyryl I Patriarcha Narodowej Cerkwi Monderii. Zaczęły obowiązywać 28 października 2009 roku. Przywrócone 15 stycznia 2017 roku.

Herb:

W polu niebieskim trzy złote gwiazdy w sztyc. Hełm złoty zwieńczony koroną królewską. W klejnocie gryf bordowy w koronie. Labry złote podbite gronostajem. U bocznic torsonu dwa czarne kruki, zwrócone do siebie, na drzewcu.

Flaga:

Na płótnie barwy niebieskiej, w lewym, górnym rogu, trzy złote gwiazdy w sztyc.

Dziewicza puszcza na Wyżynie Rosenvolta
Dziewicza puszcza na Wyżynie Rosenvolta

Pettenburgia jest regionem, którego większą część stanowią lasy mieszane i iglaste, pomimo faktu, że to właśnie ten region należy do najbardziej uprzemysłowionych w Księstwie. W przeszłości rozwijało się tutaj szczególnie górnictwo i związany z nim przemysł ciężki (hutniczy, metalowy, maszyn i urządzeń). Przemysł nie wywarł jednak większego skutku na krajobraz naturalny. Duża część lasów nie jest nawet dotknięta ludzką stopą – te dziewicze puszcze stanowią jedno z cenniejszych bogactw naturalnych nie tylko tego regionu, ale również całego Księstwa Monderii. Obszary leśne zlokalizowane są na ogół w wyższych partiach regionu. Pokrywają też doliny mniejszych rzek i potoków w całości, gdzie nie dotarły jeszcze pola uprawne. Samo rolnictwo kwitnie najbardziej w części północnej, chociaż region nie wyróżnia się nim spośród pozostałych.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Nieużywane już przez wojsko, mające wartość historyczną, obiekty linii Rosenvolta, we wschodniej Pettenburgii.
Nieużywane już przez wojsko, mające wartość historyczną, obiekty linii Rosenvolta, we wschodniej Pettenburgii.

Odwiedzając Pettenburgię warto udać się nad granicę monderyjsko-rotryjską i monderyjsko-austriacką, wzdłuż których biegnie legendarna Linia Rosenvolta, stanowiąca pas umocnień (dzisiaj głównie bunkrów) strzegących granicy przed zbrojną napaścią. Linia została wzniesiona w czasach Króla Heinricha von Rosenvolta i od niego wzięła swoją nazwę (podobnie zresztą, jak Wyżyna Rosenvolta). Część linii nie stanowi już obiektów wojskowych i można je zwiedzać. Reszta natomiast wciąż jest wykorzystywana przez Monderyjską Armię Narodową.