Przeskocz do treści

Kronika

W Ł A D Z A   W   R Ę K A C H   L U D U

Rok 2007

Królestwo Monderii zostało założone 16 maja 2007 roku (początkowo jako Republika Monderii) przez Henricha von Rosenvolta, który objął w niej władzę. W dniach 18-19 maja pracowano nad konstytucją, która została uchwalona 19 maja. 25 maja powstały Siły Zbrojne Republiki Monderii. 8 czerwca do Republiki Monderii przybył pierwszy obywatel z zewnątrz – Christian Lukashe. Lukashe przedstawił projekt nowych symboli narodowych, który został przyjęty z entuzjazmem. 9 czerwca przystosowano prawo do realiów Republiki t.j.: wprowadzono urząd kanclerza, zmieniono nazwy stanowisk (Wódz Naczelny stał się Prezydentem, a Minister Sekretarzem) i nazwę waluty (Marka zamiast Sefrona). Powstało także nowe forum Republiki Monderii. 10 czerwca prezydent Republiki Monderii Henrich von Rosenvolt ogłosił v-światu (jako drugi) i narodowi monderyjskiemu, że zaanektowane zostało przez Monderię Wielkie Państwo Wilkinia. Okazało się to jednak podstępem wilkińskiego zdrajcy i nieporozumieniem, które szybko zostało wyjaśnione. Land Wilkinia został oddany swoim prawowitym właścicielom dnia 12 czerwca. 17 czerwca po raz kolejny (trzeci) zmieniono symbole narodowe. 18 czerwca została wypowiedziana wojna Zjednoczonemu Królestwu Monderii – państwu utworzonemu przez byłego obywatela Republiki Monderii – Manina (w Monderii znanego jako Christian Lukashe). Powodem było skopiowanie nazwy państwa, stolicy i umieszczenie jego kraju w tym samym miejscu co Republika Monderii. Wojna na szczęście okazała się łagodna. Żadna kula nie opuściła lufy swojego karabinu. Zakończyła się ona 22 czerwca, gdy okazało się, że Z.K.M. przestało być mikronacją aktywną. Wkrótce po odejściu Manina zaczęło działać nowe forum, a strona została gruntownie ulepszona. Zrobiona została strona wojska, ulepszona została forma Kongresu Narodowego (KN składał się teraz z 3 posłów, a nie 10). Republika zaczęła w końcu stawiać na reklamę. Wkrótce Republika Monderii liczyła już 6 obywateli, powstało wiele firm. Po raz pierwszy naliczono PKB Monderii – wyniosło ono 29,2 marki per capita. 24 lipca do Republiki Monderii dołączona została Kornwalia, która stała się landem.


N I E C H   Ż Y J E   K R Ó L

Rok 2007

Dnia 25 września 2007 roku Monderia została ogłoszona Królestwem Monderii. Dwa dni później (27 września) Republika Słomagromu zostaje przyłączona do Królestwa Monderii stając się jego landem. 29 września Julia Pismak została ponownie mianowana premierem i zaczęły się zmiany w Królestwie, zarówno pod względem wyglądu jak i instytucji (za co J. Pismak wraz z Julią Ble otrzymały 30 września tytuły szlacheckie z nadania królewskiego jako pierwsze). 30 września Monderia zmieniła swoją flagę i godło. Nawiązywały one tym razem do tematyki drzew. Był to projekt Julii Ble, która wieczorem tego samego dnia otrzymała obywatelstwo monderyjskie i tytuł Markizy. Tego dnia oprócz nowego wyglądu flagi, godła, strony, tytułów szlacheckich i pierwszych obywatelstw w Monderii zaczął działać phpBank (co było jedynym faktycznym sukcesem tego okresu). 1 października odbył się pierwszy monderyjski v-ślub – króla Henricha von Rosenvolta i Diuczessy Julii Pismak. Po niedługim małżeństwie Henricha von Rosenvolta i Julii Pismak, Henrich von Rosenvolt w związku ze skandalem związanym z rozwodem oraz z nadszarpniętą reputacją związaną ponadto z „aferą Słomagromu” abdykował. Królową została Julia Pismak, która jednak wkrótce przestała być aktywna.

Rok 2008

Dnia 29 stycznia 2008 roku doszło do zamachu stanu wprowadzając na tron z powrotem króla Henricha. 30 marca król Henrich złożył hołd Arcyksięciu Fryderykowi Wilhelmowi I. Monderia stała się lennem Udzielnego Księstwa Zakonu Templariuszy. Stan ten trwał do 29 czerwca, kiedy to stosunek lenny został zerwany przez króla Henricha na mocy prawa wynikającego z umowy lennej.

Rok 2009

Od około lipca 2008 roku do sierpnia 2009 roku Królestwo Monderii było de facto państwem nieaktywnym. 20 sierpnia 2009 roku na stronie głównej Królestwa Monderii pojawiła się wiadomość oświadczająca powrót do aktywnego życia, napisana przez Króla Henricha von Rosenvolta. W międzyczasie ujawnił on swoją przeszłość mikronacyjną, wracając do imienia Łukasz Harpien.


P R E C Z   Z   E L D E R L A N D E M

Rok 2009

Królestwo Monderii stało się podmiotem federacyjnym Królestwa Elderlandu z dniem 28 sierpnia 2009 roku stając się od tego momentu Arcyksięstwem Monderii. Niezadowolony z niespełnionych obietnic króla Elderlandu, Patrika II, Łukasz Harpien powrócił do czynnego prowadzenia Królestwa Monderii jako suwerennego państwa. 5 października powołana została w Hanssii Wojskowa Rada Reformacyjna Królestwa Monderii. Rozpoczynała ona okres swoistego bojkotu Królestwa Elderlandu i nieuznawania zawartej z nim Umowy o Inkorporacji z powodu braku posiadania takich kompetencji przez Króla Łukasza Harpiena w momencie podpisywania jej. Z tego powodu, Król Łukasz I abdykował tego samego dnia i oddał swoją władze w ręce hrabiego Jerzego Krechowieckiego, który został Regentem Królestwa Monderii oraz przywódcą Wojskowej Rady Reformacyjnej. 25 października podpisana została Bulla Węgielna ustanawiająca Narodową Cerkiew Prawosławną Monderii kościołem dominującym na terenie Królestwa Monderii. Jej przywódca, Patriarcha Cyryl I uzyskał wówczas spore wpływy na terenie państwa. Miał on spore zasługi przy opracowywaniu nowej konstytucji, która podpisana została 8 listopada.

Rok 2010

Mimo wprowadzenia nowej konstytucji, wkrótce Królestwo Monderii znów popadło w stan zmniejszającej się aktywności, co trwało do 11 lutego, kiedy to Łukasz I jako ostatni aktywny obywatel Królestwa, ogłosił się królem posiadającym władzę absolutną. Nie pomogło to jednak Królestwu, które po tym wydarzeniu ostatecznie przestało funkcjonować jako Królestwo Monderii. Oznaczało to, że jedynym aktywnym podmiotem związanym z Monderią było od teraz już tylko nieuznawane do tej pory przez Łukasza Harpiena Arcyksięstwo Monderii, działające w ramach Królestwa Elderlandu.


C Z A S Y   A R C Y K S I Ę S T W A

Rok 2009

Po ratyfikowaniu umowy o inkorporacji dnia 28 sierpnia 2009 roku rozpoczęły się prace nad określeniem ustroju Arcyksięstwa w ramach Królestwa Elderlandu. Wrzesień 2009 roku był dla niego dość aktywnym okresem, w czasie którego publicznie debatowano nad rozpisaniem wyborów do Parlamentu Arcyksięstwa Monderii oraz sporządzono spis obywateli Arcyksięstwa. Stan na 19 września wynosił 3 obywateli: Łukasz Harpien, Simon McMelkor oraz Marcin Ryski. Owa trójka pracowała najbardziej aktywnie nad ustrojem Arcyksięstwa. Sprawa Monderii jednak wkrótce w upadła, głównie z powodu braku aktywności Marcina Ryskiego oraz odejścia Łukasza Harpiena z Królestwa Elderlandu.

Rok 2010

W sierpniu 2010 roku Lordem Gubernatorem (drugim, po Łukaszu Harpienie) został Simon McMelkor, co umożliwiło mianowanie Premiera Arcyksięstwa Monderii, którym został Aleksander Wnuczowski. Niestety, pomimo obietnic, premier Wnuczowski nie zrobił nic jako premier i wkrótce przestał być aktywny w Królestwie Elderlandu. Kwestia Arcyksięstwa wróciła w listopadzie, kiedy jej status i stan poddano publicznej debacie na forum Królestwa Elderlandu. Rozważanym wyjściem było ogłoszenie referendum w sprawie likwidacji autonomii Arcyksięstwa, co ostatecznie jednak nie doszło do skutku.

Rok 2011

Na początku kwietnia 2011 roku Łukasz Harpien powrócił do Królestwa Elderlandu zostając 18 maja premierem Arcyksięstwa Monderii. W grudniu do użytku oddana została nowa strona Arcyksięstwa Monderii zawierająca początkowo informacje o przyszłych planach: degradacji Arcyksięstwa Monderii do rangi Księstwa, utworzenia Książęcych Sił Zbrojnych oraz Kompanii Kolonialnej.

Rok 2012

Dnia 12 kwietnia 2012 roku Królestwo Elderlandu zawarło akt komendacji z Królem Dreamlandu, Arturem I Piotrem, który koronowany został na Zamku w Elderze 2 maja. Oznaczało to zacieśnienie współpracy, także pomiędzy samą Monderią, a Dreamlandem. 12 maja Arcyksięstwo hucznie obchodziło rocznicę 5-lecie założenia państwa. W lipcu Arcyksięstwo Monderii odnowiło tradycje prasowe budząc do życia głos z gór – „Górski Sztandar”, prawdziwy monderyjski organ prasowy. Wrzesień był miesiącem pełnym napięć. Oto Austro-Węgry wyszły z inicjatywą przedyskutowania na nadchodzącym szczycie państw Kontynentu Wschodniego w Budapeszcie ich pomysłu likwidacji Arcyksięstwa Monderii z powodu rzekomej niskiej aktywności Monderii. We wściekłość wpadli przedstawiciele Monderii, Elderlandu i Dreamlandu, którzy utworzyli solidarny front przeciwko tej niecnej inicjatywie. Szczęśliwie państwa Kontynentu Wschodniego wycofały się ze swojego pomysłu, a sprawa na dłuższy czas odeszła w niepamięć.


C H W A Ł A   K S I Ę C I U

Rok 2012

Dnia 22 września Arcyksięstwo przeszło poważne zmiany ustrojowe. Zrezygnowało z rangi Arcyksięstwa, by stać się Księstwem Monderii. Sam Łukasz Harpien stał się Księciem Monderii i związany został z Królem Elderlandu aktem lennym. Pięć dni później, 27 września, pełne energii i nowego zapału do pracy Księstwo Monderii obchodziło również 5-lecie tradycji monarchistycznych na ziemiach monderyjskich.

Rok 2013

Początek 2013 roku był bardzo udany dla Księstwa. Przyjęto kilka aktów prawnych, ustanowiono Kancelarię Książęcą i Wojsko Narodowe Księstwa Monderii. Okres, któremu nic nie można było zarzucić, skończył się w lutym, kiedy to na forum Austro-Węgier wybuchł poważny spór pomiędzy mieszkańcami Austro-Węgier, a Dreamlandczykiem, JE Jacques de Brolle. Powodem było przywołanie konfliktu z września 2012 roku. Książę Łukasz Harpien otrzymał wówczas status persona non grata w Austro-Węgrzech. W wyniku sporu elderlandzko-austro-węgierskiego wokół Monderii i zaangażowaniu się Królestwa Dreamlandu w okresie od lutego do czerwca 2013 roku na terytorium Monderii przebywał kontygent wojskowy Dreamlandu złożony głównie z jednostek marynarki wojennej. Postanowiono również o rozbudowie bazy marynarki na wyspie Lonia. W maju ogłoszono akt o świętach Księstwa, hymnie narodowym oraz Gwardii Książęcej.

Rok 2014

Przez pierwszą część roku Księstwo pozostawało w zasadzie nieaktywne. Książę Łukasz Harpien został 17 czerwca mianowany przez Króla Elderlandu Marcina Mikołaja Lordem Strażnikiem Koronnym, zdobywając władzę w całym Królestwie. 23 lipca obywatelem Księstwa został Tobiasz von Richtoffen. 24 lipca Książę Łukasz Harpien rozpoczął dyskusję nad planem reform Księstwa, których celem było ożywienie życia w prowincji. Postawiono na rozwój administracji, ustroju oraz wizerunku czy aktywności Kompanii Kolonialnej. W wypowiedziach Księcia dało się wyczuć nutki separatystyczne, do czego podsycały go pomysły Tobiasza von Richtoffena, który chciał założyć partię polityczną, w której programie znalazłby się postulat niepodległości Monderii. Pojawił się nawet pomysł zmiany ustroju na republikański. Podszepty nowego obywatela Monderii okazały się skuteczne. Łukasz Harpien pod kryptonimem Bjorn Lundberg 18 września proklamował powstanie Wspólnoty Monderii, zapoczątkowując tym samym bunt wobec Królestwa Elderlandu, na którego czele sam stał jako Lord Strażnik Koronny. Królestwo Elderlandu nie uznało tej secesji jako nielegalnej. Bunt wygasł samoistnie wskutek niemożności aktywizacji nowego państwa, dzięki czemu łatwiej było prowincji pozostać w Królestwie Elderlandu.

Rok 2015

Kronika w trakcie spisywania…