Przeskocz do treści

DK 2/2017 o symbolach narodowych mówiący

Dekret Książęcy 2/2017
o symbolach narodowych mówiący

Art. 1.
1. Symbolami narodowymi Księstwa Monderii są Ryng, Sanskra oraz Bandery.
2. Barwy narodowe Księstwa Monderii używane w symbolach narodowych to:

    • 1) Biały (#FFFFFF),
    • 2) Bordowy (#8E2323),
    • 3) Niebieski (#0C2061),
    4) Złoty (#DEC549).

Art. 2.
1. Ryng Księstwa Monderii: Torson podzielony w strłed. Na polu pierwszym w kolorze białym i na polu drugim w kolorze niebieskim, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie. U bocznic torsonu sześć biało-niebieskich sztandarów w strid, na których pas złoty w strłed. Na szczycie torsonu korona książęca. Wygląd Ryngu Księstwa Monderii prezentuje załącznik nr 1.
2. Bandera Narodowa Księstwa Monderii: Płótno podzielone w strłed. Na polu pierwszym w kolorze białym i na polu drugim w kolorze niebieskim, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie. Wygląd Bandery Narodowej Księstwa Monderii prezentuje załącznik nr 2.
3. Bandera Książęca Księstwa Monderii: Płótno podzielone w strłed. Na polu pierwszym w kolorze białym i na polu drugim w kolorze niebieskim, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie, z mieczem w strid. Wygląd Bandery Książęcej Księstwa Monderii prezentuje załącznik nr 3.
4. Bandera Narodowa przeznaczona jest do użycia na czas trwania pokoju zaś Bandera Książęca przeznaczona jest do użycia na czas trwania wojny.

Art. 3.
1. Sanskra Książęca jest szczególnym symbolem narodowym Księstwa Monderii i prawo do jej używania przysługuje tylko i wyłącznie Księciu Monderii.
2. Sanskra Książęca brzmi następująco: Krwią Gryfa wyniosły, (personalia Księcia), Książę Monderii, Hegemon Sześcioziemia: Worbergii, Pettenburgii, Achtenbergii, Luftonii, Skadii i Lonii

Art. 4.
1. Symbole narodowe Księstwa Monderii podlegają szczególnej ochronie i winny być prezentowane z należytym szacunkiem.
2. Symbole narodowe Księstwa Monderii stosuje się tylko i wyłącznie w aktach prawnych Księstwa Monderii oraz w obwieszczeniach i notach Księcia Monderii.
3. Wszelkich zmian w wyglądzie, nazewnictwie i konstrukcji symboli narodowych może dokonywać wyłącznie Książę Monderii.

Art. 5.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i może być cytowany jako DK 2/2017.