Przeskocz do treści

DK 4/2016 o Heroldii Jego Książęcej Wysokości mówiący

Dekret Książęcy 4/2016
o Heroldii Jego Książęcej Wysokości mówiący

Art. 1.
1. W trosce o heraldykę lenna Naszego ustanawia się Heroldię Jego Książęcej Wysokości z siedzibą w Książęcym Mieście Hanssii.
2. Za organizację, strukturę i pracę Heroldii Jego Książęcej Wysokości odpowiada Książę Monderii.
3. Heroldia Jego Książęcej Wysokości sporządzać będzie wszelkiej maści herby, sztandary i inne symbole heraldyczne tylko i wyłącznie na potrzeby Księstwa Monderii.

Art. 2.
Heroldii Jego Książęcej Wysokości powierza się pieczę nad prowadzeniem Wielkiego Herbarza Księstwa Monderii, w którym ilustrowane i opisywane będą wszelkie herby monderyjskie zatwierdzone przez Heroldię Jego Książęcej Wysokości.

Art. 3.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i może być cytowany jako DK 4/2016.