Przeskocz do treści

Herbarz

W I E L K I
H E R B A R Z

Księstwa Monderii

Torson podzielony w krenz. W polu pierwszym i czwartym w kolorze niebieskim, trzy srebrne strzały w grozde, pod którymi trzy listki koniczynowe. W polu drugim i trzecim w kolorze biało-granatowym, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie. Poniżej, na wstędze inskra KRIGI OND DITE. Na szczycie płaszcza heraldycznego korona książęca.
Herb Księcia Jana Dagobarda von Maikowskiego sporządzony dnia 23 listopada 2016 roku, zatwierdzony dnia 24 listopada 2016 roku.

Torson podzielony w strłed. Na polu pierwszym w kolorze białym i na polu drugim w kolorze niebieskim, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie. U bocznic torsonu sześć biało-granatowych sztandarów w strid, na których pas złoty w strłed. Na szczycie torsonu korona książęca.
Herb Księstwa Monderii sporządzony 25 marca 2017 roku i tegoż samego dnia zatwierdzony.

Płótno podzielone w strłed. Na polu pierwszym w kolorze białym i na polu drugim w kolorze niebieskim, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie.

Bandera Narodowa Księstwa Monderii sporządzona 13 kwietnia 2017 roku i tegoż samego dnia zatwierdzona.

Płótno podzielone w strłed. Na polu pierwszym w kolorze białym i na polu drugim w kolorze niebieskim, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie, z mieczem w strid.

Bandera Książęca Księstwa Monderii sporządzona 13 kwietnia 2017 roku i tegoż samego dnia zatwierdzona.