Przeskocz do treści

Kosma Piotr Medycejsko-Kataloński nowym Księciem Monderii!

Jego Królewska Mość Edward Król Elderlandu bazując na wcześniejszych rozważaniach Rady Koronnej, mającej zresztą siedzibę w stolicy Monderii, podjął decyzję o obsadzeniu tronu Księstwa nowym lennikiem, zapoczątkowując tym samym rządy nowej dynastii w Księstwie Monderii: dynastii Medycejsko-Katalońskiej. Nowym Księciem został bowiem wybrany Jego Książęca Mość Kosma Piotr Medycejsko-Kataloński – brat Królowej Skarlandu Eleonory I.

Cały proces osadzania Księcia Kosmy rozpoczął się od wizyty królewskiego wysłannika na Dworze Królewskim w Toledo. Daniel von Witt powiedział tam:

Odpowiedź JKM Eleonory I była błyskawiczna:

Królowa Skarlandu wyraziła aprobatę dla propozycji Króla Elderlandu w sprawie oddania Monderii w ręce jej brata Kosmy Piotra. Następnym krokiem było powołanie nowego Księcia na urząd, co dokonał dnia 13 stycznia 2016 roku Król Edward, wydając również z tej okazji stosowną proklamację:

Natychmiast nadeszły również gratulacje od Majordoma Koronnego Daniela von Witta:

Zaś aktu powołania dopełnił złożony w dniu 21 stycznia 2016 roku hołd lenny Księcia Monderii Kosmy Piotra Medycejsko-Katalońskiego wobec Króla Edwarda. Książę wygłosił następującą rotę:

Wasza Królewska Mość, przede wszystkim pragnę podziękować za okazane zaufanie, jakim zostałem obdarzony. Jak się okazuje nawet ten dziewiąty rok, który nadchodzi w moim wirtualnym życiu, okazuje się dla mnie nowym odniesieniem. Tym nowym odniesieniem w moim wirtualnym życiu jest Księstwo Monderii, którego z woli Waszej Królewskiej Mości zostałem księciem. Ufam, że uczynię Księstwo Monderii, miejscem atrakcyjnym bo te miejsce ma potencjał, który zamierzam wykorzystać oraz, że stanę się jeszcze bardziej bogatszy o nowe doświadczenia.

Po tych słowach, uklęknął przed Jego Królewską Mością Edwardem i wypowiedział te słowa:

Ja, Kosma Medycejsko-Kataloński, Książę Monderii z woli Waszej Królewskiej Mości, składam w imieniu swoim i Księstwa hołd Królowi Elderlandu i ślubuję wierność Koronie, oferując swoją pomoc i radę.

Niech żyje nam nowy Książę!

Dodaj komentarz