Przeskocz do treści

Otwarcie OFE w Rosseln

Księstwo Monderii znów staje się centralnym miejscem życia Orientyki, tym razem gospodarczego. Przez dwa miesiące, od 10 stycznia do 10 marca delegaci rządowi i przedsiębiorcy z ośmiu państw kontynentu dyskutować będą nad integracją i współpracą gospodarczą. Agenda Orientyckiego Forum Ekonomicznego odbywającego się w Rosseln została nakreślona w następujący sposób:

Orientyckie Forum Ekonomiczne w Monderii to zgromadzenie teoretyków i praktyków gospodarczych, polityków i przedsiębiorców państw członkowskich Kongresu Orientyki, które odbywać się będzie w Rosseln między 10 stycznia a 10 marca br. Celem OFE będzie wypracowywanie praktycznych rozwiązań współpracy gospodarczej oraz inicjowanie tej współpracy o zasięgu kontynentalnym i lokalnym. Podczas Szczytu w Rosseln państwa Orientyki zdecydowały się na utworzenie Komitetu Gospodarczego koordynującego działania w tym zakresie. Tak więc w trakcie OFE w Monderii przedsiębiorcy będą mogli wyartykułować swoje potrzeby co do tworzenia ułatwień do prowadzenia inwestycji zagranicznych i biznesu w wielu państwach Orientyki oraz zawierać kontrakty między sobą jak i między poszczególnymi rządami, natomiast państwa członkowskie Kongresu Orientyki będą miały za zadanie odpowiadać na te potrzeby (rozwiązania prawne, techniczne, handlowe, planistyczne, finansowe itp.).

Królestwo Elderlandu będzie reprezentowane przez:

  1. JKM Edwarda Króla Elderlandu
  2. JE Daniela von Witta Majordoma Koronnego
  3. JE Michała Yaqu

Życzymy wszystkim owocnych i pieczętujących długą współpracę rozmów.0

Dodaj komentarz