Przeskocz do treści

Deklaracja Ideowa Księstwa Monderii

Ci, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowych wolności, nie zasługują ani na jedno ani na drugie.

~Benjamin Franklin

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi – potrzeby, cele i środki do ich osiągnięcia. To, co było dla nas korzystne w 2009 czy 2011 roku, nie musi być i nie jest takie dzisiaj. Zawsze mając na uwadze tylko Najwyższe Dobro Księstwa Monderii starałem się wybierać dla niej to, co najlepsze. Pod wpływem własnego doświadczenia wychodzę z założenia, że tylko konsekwentna i długofalowa polityka jest w stanie zapewnić nam Dobro, o które się staramy i szacunek wśród narodów mikroświata. Wobec tego, dla jasnego wyłożenia moich uczciwych intencji i mając na uwadze Najwyższe Dobro, do którego każdy naród ma prawo, zdecydowałem się ułożyć Deklarację Ideową Księstwa Monderii, będącą wykładnią polityki Nowej Monderii.

Niech żyje wolność!

Deklaracja Ideowa Księstwa Monderii

I CZĘŚĆ IDEOLOGICZNA

1. Naród Monderyjski jest Narodem odrębnym, pełnoprawnym, któremu przysługują wszelkie Prawa Narodów, wraz z prawem o samostanowieniu.

2. Terytorium Księstwa Monderii będzie wolne od wszelkich obcych wojsk i instytucji, jeśli tak postanowi wola Narodu.

3. Prawa obowiązujące na terenie Księstwa Monderii wypływać mogą tylko z woli Narodu i wiążących go Praw Człowieka i Praw Narodów.

4. Polityka Księstwa Monderii zawsze dążyć będzie do osiągnięcia tego, co zapewni najlepsze możliwości rozwoju Księstwu. Opierać się powinna ponadto na zasadach wolności, równości i braterstwa.

5. Dewizą Księstwa Monderii zostaje Nemo me impune lacessit.

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Zleca się napisanie Konstytucji Księstwa Monderii.

2. Hanssia powinna przestać być stolicą narodu elderlandzkiego.

3. W wypadku pogłębiającego się kryzysu lub upadku Królestwa Elderlandu, Księstwo Monderii powinno zerwać swoją zależność z nim wiążącą. Nasze Dobro Najwyższe wymaga ciągłego rozwoju Księstwa, nie może zatem być ono podmiotem zależnym od podmiotu martwego.

4. Wojska Królestwa Elderlandu powinny zostać wycofane z terytorium Księstwa Monderii.

5. Zadaniem Wojska Narodowego Księstwa Monderii powinna być obrona niniejszej Deklaracji, racji stanu i woli Narodu.

/-/ Major Łukasz Harpien,

Książę Monderii

Dodaj komentarz