Przeskocz do treści

Demobilizacja Wojska Narodowego

SZTAB GŁÓWNY WOJSKA NARODOWEGO KSIĘSTWA MONDERII

ROZKAZ NR 1

1. Wobec stabilizacji sytuacji wewnętrznej Księstwa ogłasza się demobilizację Wojska Narodowego KM i jego powrót do stanu pokojowego.

2. Utworzony na potrzeby mobilizacji II, III i IV Korpus Piechoty oraz I Korpus Kawalerii nie zostaje rozwiązany, a jego skład etatowy wypełniony zostać powinien w pierwszej kolejności ochotnikami, a uzupełniony werbunkiem przymusowym z 1 na 50 zdrowych i zdolnych do noszenia mężczyzn w wieku 20-30 lat.

3. Stan etatowy Wojska Narodowego KM w okresie pokoju będzie wobec tego od tej pory stale wynosić 100 000 żołnierzy.

4. Służba w Wojsku Narodowym KM powinna wynosić 6 lat w jednostce aktywnej i 6 lat w wojskach rezerwowych.

5. Szczegóły werbunku zostaną ustalone przez Komisję Rekrutacyjną WNKM.

/-/ Major Łukasz Harpien

Wódz Naczelny Wojska Narodowego Księstwa Monderii

Dodaj komentarz