Przeskocz do treści

Rosseln gości przywódców na Szczycie Orientyki

Księstwo Monderii, a w szczególności zaś Rosseln znajdujące się na południu, staje się centralnym miejscem Orientyki. Władze Królestwa Elderlandu organizują w Rosseln szczyt roboczy państw Orientyki – sygnatariuszy Karty Państw Orientyki oraz kilku innych zaproszonych z uwagi na planowaną tematykę rozmów. Szczyt rozpoczyna się dzisiaj i potrwa przynajmniej 2 tygodnie. Jest on konsekwencją ustaleń, jakie zapadły na Kongresie Orientyki w Kaharonei, jakoby państwo-organizator kolejnego Kongresu, którym jest obecnie Elderland, zorganizowało w międzyczasie szczyty robocze mające na celu zapewnianie ciągłość prac Kongresu, zachowywanie stałego kontaktu między państwami oraz odpowiadanie na bieżące problemy Kontynentu Wschodniego.

Program Szczytu został zaproponowany przez Królestwo Elderlandu. Poruszane będą następujące tematy:

  • Układ gospodarczy – utworzenie komitetu roboczego, który zająłby się realizowaniem postulatów integracji gospodarczej, jakie zgłaszano w Kaharonei.
  • Kultura i sport – pomysły i projekty mające na celu aktywizację całego kontynentu przez wydarzenia kulturalne i sportowe.
  • Układ o wilczych biletach – rozważenie projektu utworzenia i administrowania kontynentalną listą osób z wilczymi biletami wystawianymi dla osób skazanych za kloning w państwach Orientyki.
  • Mapy Orientyki – uzgodnienie aktualnych treści mapy Orientyki (politycznej i z strefami kontroli pasów przygranicznych).
  • Hasseland – analiza prawnych podstaw udziału Królestwa Hasselandu w przyszłorocznym Kongresie jako państwa Orientyki.
  • Lokacja Slawonii – negocjacje z zaproszonymi władzami Federacji Slawonii będą mieć na celu lokację tego państwa na Orientyce.
  • Kryzys wokół Kukryli Mniejszej – podjęcie próby stworzenia wspólnego stanowiska państw Orientyki i rozładowania konfliktu.
  • Wizerunek Orientyki – kwestie dotyczące budowy serwisu internetowego i promocji Kongresu.

Do Rosseln już od wczoraj zaczynają zjeżdżać delegacje zagraniczne. Królestwo Elderlandu będzie reprezentowane przez Lorda Strażnika Koronnego Daniela markiza von Witta oraz obywatela Królestwa Rogera markiza d’Artois. Szczyt w malowniczym górskim miasteczku Rosseln jest również doskonałą okazją do promocji, prezentacji i rozwoju tego monderyjskiego miasta.

Dodaj komentarz