Przeskocz do treści

Księstwo Monderii znów staje się centralnym miejscem życia Orientyki, tym razem gospodarczego. Przez dwa miesiące, od 10 stycznia do 10 marca delegaci rządowi i przedsiębiorcy z ośmiu państw kontynentu dyskutować będą nad integracją i współpracą gospodarczą. Agenda Orientyckiego Forum Ekonomicznego odbywającego się w Rosseln została nakreślona w następujący sposób:

Orientyckie Forum Ekonomiczne w Monderii to zgromadzenie teoretyków i praktyków gospodarczych, polityków i przedsiębiorców państw członkowskich Kongresu Orientyki, które odbywać się będzie w Rosseln między 10 stycznia a 10 marca br. Celem OFE będzie wypracowywanie praktycznych rozwiązań współpracy gospodarczej oraz inicjowanie tej współpracy o zasięgu kontynentalnym i lokalnym. Podczas Szczytu w Rosseln państwa Orientyki zdecydowały się na utworzenie Komitetu Gospodarczego koordynującego działania w tym zakresie. Tak więc w trakcie OFE w Monderii przedsiębiorcy będą mogli wyartykułować swoje potrzeby co do tworzenia ułatwień do prowadzenia inwestycji zagranicznych i biznesu w wielu państwach Orientyki oraz zawierać kontrakty między sobą jak i między poszczególnymi rządami, natomiast państwa członkowskie Kongresu Orientyki będą miały za zadanie odpowiadać na te potrzeby (rozwiązania prawne, techniczne, handlowe, planistyczne, finansowe itp.).

Królestwo Elderlandu będzie reprezentowane przez:

 1. JKM Edwarda Króla Elderlandu
 2. JE Daniela von Witta Majordoma Koronnego
 3. JE Michała Yaqu

Życzymy wszystkim owocnych i pieczętujących długą współpracę rozmów.0

Historyczna mapa administracyjna Królestwa Monderii

Księstwo Monderii nie dzieli się dzisiaj na mniejsze jednostki administracyjne. Byłoby to zresztą bezcelowe z uwagi na ograniczony potencjał ludnościowy Księstwa jak i Królestwa Elderlandu. W przeszłości, w czasach Królestwa Monderii szczególnie, istniały jednak landy, którymi mieli kierować prefekci, natomiast miastami na ich terenach – burmistrzowie. Takich landów było cztery: AchtenbergiaLuftoniaPettenburg i Terffern. Nie odgrywały one jednak szczególnej roli w Monderii, a zarząd nad nimi sprawiał duże trudności (braki kadrowe). Niemniej jednak latem 2014 roku Książę Łukasz Harpien powrócił do pomysłu odtworzenia landów jako jednostek administracyjnych z tą jednak różnicą wobec tych istniejących w czasach Królestwa, że Pettenburg zwać miał się Pettenburgią, natomiast Terffern – Worbergią. O jego planach można przeczytać na archiwalnym forum Królestwa Elderlandu (klik). Pomysł wówczas umarł wraz z popadnięciem Księcia w stan nieaktywności. Dzisiaj jednak wraca, w nowej odsłonie. Monderia nie będzie co prawda dzielona na mniejsze jednostki administracyjne, jednak duch landów będzie pielęgnowany w kulturze regionalnej. Nasz serwis stopniowo będzie ubogacał się o kolejne podstrony dotyczące tych krain naszego Księstwa.

Księstwo Monderii, a w szczególności zaś Rosseln znajdujące się na południu, staje się centralnym miejscem Orientyki. Władze Królestwa Elderlandu organizują w Rosseln szczyt roboczy państw Orientyki – sygnatariuszy Karty Państw Orientyki oraz kilku innych zaproszonych z uwagi na planowaną tematykę rozmów. Szczyt rozpoczyna się dzisiaj i potrwa przynajmniej 2 tygodnie. Jest on konsekwencją ustaleń, jakie zapadły na Kongresie Orientyki w Kaharonei, jakoby państwo-organizator kolejnego Kongresu, którym jest obecnie Elderland, zorganizowało w międzyczasie szczyty robocze mające na celu zapewnianie ciągłość prac Kongresu, zachowywanie stałego kontaktu między państwami oraz odpowiadanie na bieżące problemy Kontynentu Wschodniego.

Program Szczytu został zaproponowany przez Królestwo Elderlandu. Poruszane będą następujące tematy:

 • Układ gospodarczy – utworzenie komitetu roboczego, który zająłby się realizowaniem postulatów integracji gospodarczej, jakie zgłaszano w Kaharonei.
 • Kultura i sport – pomysły i projekty mające na celu aktywizację całego kontynentu przez wydarzenia kulturalne i sportowe.
 • Układ o wilczych biletach – rozważenie projektu utworzenia i administrowania kontynentalną listą osób z wilczymi biletami wystawianymi dla osób skazanych za kloning w państwach Orientyki.
 • Mapy Orientyki – uzgodnienie aktualnych treści mapy Orientyki (politycznej i z strefami kontroli pasów przygranicznych).
 • Hasseland – analiza prawnych podstaw udziału Królestwa Hasselandu w przyszłorocznym Kongresie jako państwa Orientyki.
 • Lokacja Slawonii – negocjacje z zaproszonymi władzami Federacji Slawonii będą mieć na celu lokację tego państwa na Orientyce.
 • Kryzys wokół Kukryli Mniejszej – podjęcie próby stworzenia wspólnego stanowiska państw Orientyki i rozładowania konfliktu.
 • Wizerunek Orientyki – kwestie dotyczące budowy serwisu internetowego i promocji Kongresu.

Do Rosseln już od wczoraj zaczynają zjeżdżać delegacje zagraniczne. Królestwo Elderlandu będzie reprezentowane przez Lorda Strażnika Koronnego Daniela markiza von Witta oraz obywatela Królestwa Rogera markiza d’Artois. Szczyt w malowniczym górskim miasteczku Rosseln jest również doskonałą okazją do promocji, prezentacji i rozwoju tego monderyjskiego miasta.