Przeskocz do treści

Armia

Siły Zbrojne Księstwa Monderii służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Księstwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju.

Ramieniem zbrojnym Księstwa jest Monderyjska Armia Narodowa utworzona 6 grudnia 2016 roku mocą Dekretu Książęcego 5/2016. Zastąpiła ona Wojsko Narodowe Księstwa Monderii powołane za panowania Księcia Łukasza Harpiena. Decyzja ta wynikała z tego, że Wojsko Narodowe było przestarzałe i nieprzystosowane do nowych realiów militarnych, co zagrażało obronności Księstwa. Monderyjska Armia Narodowa została zbudowana od podstaw, lecz można ją uznawać za kontynuatora Wojska Narodowego Księstwa Monderii. Podstawę organizacyjną nowych Sił Zbrojnych stanowi nowy system organizacji jednostek wojskowych, który określa zasady tworzenia jednostek w poszczególnych odłamach Sił Zbrojnych Księstwa takich jak Wojska Lądowe i Marynarka Wojenna.

 


W Wojskach Lądowych Monderyjskiej Armii Narodowej stosuje się następujące zasady organizacji jednostek lądowych:

 Wolkskunga – podstawowy związek taktyczny w Wojskach Lądowych składający się krakskung.

 Krakskunga – samodzielna jednostka składająca się z 3 kronlig. Z zasady wchodzi w skład wolkskungi.

 Kronliga – jednostka wchodząca w skład krakskungi. Składa się z 2 lig.

 Liga – najmniejsza jednostka lądowa licząca 100 żołnierzy. Najczęściej wchodzi w skład kronligi, ale niekiedy występuje samodzielnie.

 


W Marynarce Wojennej Monderyjskiej Armii Narodowej zasady organizacji jednostek morskich prezentują się następująco:

 Walkira – podstawowy związek taktyczny w Marynarce Wojennej w skład, którego wchodzą wszystkie jednostki morskie (okręty) Monderyjskiej Armii Narodowej. Ponadto jednostki morskie (okręty) wchodzące w skład walkiry mają prawo posiadać własnych dowódców, którzy mogą działać samodzielnie lub w ramach całej walkiry.